• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مصطفی فقهی

دکتر مصطفی فقهی

تخصص: چشم پزشک ،فلوشیپ شبکیه آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 37 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر علی جمالی

دکتر علی جمالی

تخصص: پوست مو زیبایی لیزر آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 25 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر کیومرث جمشیدی

دکتر کیومرث جمشیدی

تخصص: پوست و مو آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 71 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر ظهیر عباس

دکتر ظهیر عباس

تخصص: پوست،مو و زیبایی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 71 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر علی اخلاصی

دکتر علی اخلاصی

تخصص: پوست مو لیزر زیبایی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 83 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر ناهید زارع زاده

دکتر ناهید زارع زاده

تخصص: داخلی ،فوق تخصص ریه و ICU آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 26 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر على وفائى

دکتر على وفائى

تخصص: پوست و مو آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 9 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر عباس زمانیان

دکتر عباس زمانیان

تخصص: پوست ،مو وزیبایی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 16 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر داریوش دائر

دکتر داریوش دائر

تخصص: پوست و مو آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 15 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر محمدرضا رضائى

دکتر محمدرضا رضائى

تخصص: پوست و مو آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 8 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک