• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر عبدالخالق شاهمرادی

دکتر عبدالخالق شاهمرادی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر عبدالرحیم امامی

دکتر عبدالرحیم امامی

تخصص: تغذیه آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر شریعت صدیقین

دکتر شریعت صدیقین

تخصص: گوش و حلق و بینی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر شادی رجائیه

دکتر شادی رجائیه

تخصص: چشم‌‌ خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر شبنم آذری

دکتر شبنم آذری

تخصص: گوش و حلق و بینی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
شعله فلاحت پیشه

شعله فلاحت پیشه

تخصص: پوست خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر شکراله شجاعی

دکتر شکراله شجاعی

تخصص: ارولوژی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر شمسی روانخواه

دکتر شمسی روانخواه

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر شمیلا رضوی

دکتر شمیلا رضوی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر شهاب طاهری

دکتر شهاب طاهری

تخصص: کودکان آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک