• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر اکبر محمدی راد

دکتر اکبر محمدی راد

تخصص: رادیولوژی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
 دکتر باقر شریفی سیستانی

دکتر باقر شریفی سیستانی

تخصص: گکودکان آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
 دکتر حسن محمد حسینی اکبری

دکتر حسن محمد حسینی اکبری

تخصص: آسیب شناسی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
 دکتر عزیزالله غفاریان رفعتی

دکتر عزیزالله غفاریان رفعتی

تخصص: بیهوشی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر ابراهیم یزدان خواه

دکتر ابراهیم یزدان خواه

تخصص: عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر سپیده ترامشلوپور

دکتر سپیده ترامشلوپور

خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر محمد زرگر

دکتر محمد زرگر

آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر مهری احمدی

دکتر مهری احمدی

تخصص: متخصص گوش و حلق و بینی و سر وگردن خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک