• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سید شهاب الدین محمد مکی

دکتر سید شهاب الدین محمد مکی

تخصص: فوق تخصص ریه،آسم و آلرژی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 78 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر رضا نیاکان

دکتر رضا نیاکان

تخصص: پوست و مو پزشکی زیبایی لیزر آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 19 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر کیوان جاویدنیا

دکتر کیوان جاویدنیا

تخصص: پوست و مو آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 38 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر لاله رحمانی

دکتر لاله رحمانی

تخصص: فوق تخصص ریه آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 27 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر حمید سورگی

دکتر حمید سورگی

تخصص: پوست،مو و زیبایی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 21 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر سعید یوسفی

دکتر سعید یوسفی

تخصص: پزشک عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 14 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر وحید نعمتی زاده

دکتر وحید نعمتی زاده

تخصص: کودکان آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 18 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر محمدرضا سبحان

دکتر محمدرضا سبحان

تخصص: پوست و مو زیبایی لیزر آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 49 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر فروزان برابی

دکتر فروزان برابی

تخصص: زنان زایمان و نازایی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 36 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک
دکتر علیرضا گزانی

دکتر علیرضا گزانی

تخصص: ایمپلنتولوژیست لیزر درمانی از آلمان آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 13 نفر)

مشاهده پروفایل پزشک