• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمد رضا قندالی

دکتر محمد رضا قندالی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 8 نفر)

نشانی مطب: قزوین بوعلی شرقی- ساختمان پزشکان آتیه

تلفن: 33225797

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247