• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمد رضا قندالی

دکتر محمد رضا قندالی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 10 نفر)

نشانی مطب: قزوین بوعلی شرقی- ساختمان پزشکان آتیه

تلفن: 33225797

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی