• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مرتضی اطلس باف

دکتر مرتضی اطلس باف

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: قزوین فردوسی جنوبی-نبش کوچه حمام پاک

تلفن: 33231299

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی