• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مریم فرهاد

دکتر مریم فرهاد

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 7 نفر)

نشانی مطب: قزوین چهارراه فردوسی، ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه 2

تلفن: 32226464

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247