• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مریم فرهاد

دکتر مریم فرهاد

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 7 نفر)

نشانی مطب: قزوین چهارراه فردوسی، ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه 2

تلفن: 32226464

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی