• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مسیح اله کاکویی

دکتر مسیح اله کاکویی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: قزوین خیام شمالی-ساختمان رازی

تلفن: 33338554

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی