• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مهیار کیافر

دکتر مهیار کیافر

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: تاکستان امام - روبروی بانک تجارت ساختمان مرمر

تلفن: 028-35241568

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی