• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر آزیتا مزینانی

دکتر آزیتا مزینانی

تخصص: جراحی عمومی پستان آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 36 نفر)

نشانی مطب: پژوهشکده سرطان پستان جهاددانشگاهی

تلفن:

بیمارستان ها:

معرفی پزشک :

متخصص جراحی عمومی پستان