• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر فرشته السادات حسینی سیدی

دکتر فرشته السادات حسینی سیدی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: قائم شهر- خ- بابل نرسده به بانک مسکن مرکزی طبقه فوقانی داروخانه

تلفن: 42229589

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی