• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر حسین روحانی نژاد

دکتر حسین روحانی نژاد

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: بهشهر بلوار شهیدهاشمی نژادروبروی بانک مسکن ساختمان پارس

تلفن: 34527171

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی