• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمد عثمان قریشی

دکتر محمد عثمان قریشی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: چالوس _ ابتدای بلوار _ ساختمان پزشکان

تلفن: 52225310

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی