• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر محمد رضا نیک نهاد

دکتر محمد رضا نیک نهاد

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 8 نفر)

نشانی مطب: رامسر خ مطهری _ روبروی بیمارستان امام سجاد رامسر

تلفن: 87885522

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی