• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکترسید رضا هاشمی

دکترسید رضا هاشمی

تخصص: جراح آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: بابل، میدان کشوری ،ساختمان پزشکان بهزاد

تلفن: 32255597

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح