• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر عباس رحیمی

دکتر عباس رحیمی

تخصص: جراح آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: بندرعباس سه راه سازمان - پاساژ ناصر

تلفن: 076- 32240454 0917-161-3430

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح