• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر عبدالرضا بشیرزاده هنگامی

دکتر عبدالرضا بشیرزاده هنگامی

تخصص: جراح آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: بندرعباس سیدجمال سه راه 17شهریور ساختمان پزشکان ستاره سحر

تلفن: 9179545016

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح