• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سید حسام الدین بنی هاشمی

دکتر سید حسام الدین بنی هاشمی

تخصص: جراح آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: بندر عباس - خیابان-سیدجمال-جنب آزمایشگاه رازی -پاساژ پناهی

تلفن: 9171613241

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح