• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
سید هاشم موسوی

سید هاشم موسوی

تخصص: جراح آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: گرگان خ ولیعصر عدالت 11

تلفن: 32337250

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح