• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر ایراندخت کردجزی

دکتر ایراندخت کردجزی

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: گرگان - خیابان ولیعصر - عدالت 13- مجتمع آرمان -طبقه دوم

تلفن: 32263813-34220103

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی