• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر اسداله صادقی

دکتر اسداله صادقی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: گرگان نبش عدالت 31 مجتمع تجاری کورش ط4

تلفن: 32362632 -32266559

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247