• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر عبدالمجید مظهری

دکتر عبدالمجید مظهری

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: گرگان - خیابان ولیعصر - عدالت 13 - ساختمان آرمان

تلفن: 01732243111

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی