• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر یعقوب رادکانی

دکتر یعقوب رادکانی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: گرگان - خیابان ولیعصر - پاساژ ولیعصر

تلفن: 01732221225

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح