• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمد برادران عقیلی

دکتر محمد برادران عقیلی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: الیگودرز - چهارراه شهرداری کلینیک شهید عبدالهی

تلفن: 43322364

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح