• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر فاطمه عروجی

دکتر فاطمه عروجی

تخصص: داخلی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: ملایر - پارک چمران - ساختمان پزشکان مرکزی

تلفن: 32226630

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی