• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر علی سلطانیان

دکتر علی سلطانیان

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: تویسرکان - خ باهنر - کلینیک قائم

تلفن: 32525551 -34248055

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح