• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر حمید شاه نظری

دکتر حمید شاه نظری

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: همدان - خ مهدیه- ساختمان الوند

تلفن: 00000000

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی