• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر حمید شهبازی

دکتر حمید شهبازی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: همدان - آرامگاه بوعلی - اول بلوار خواجه رشید

تلفن: 32520143

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح