• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر ابوالحسن درخشان

دکتر ابوالحسن درخشان

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 8 نفر)

نشانی مطب: همدان -خ بوعلی - مجتمع شفا - طبقه اول

تلفن: 32525255

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح