• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر یداله سامنی

دکتر یداله سامنی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: همدان - اول بلوار خواجه رشید - ساختمان رازی

تلفن: 32525551

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح