• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر محمد رضا ابوالحسنی

دکتر محمد رضا ابوالحسنی

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اسدآباد - خ فرهنگ - چهار راه رسالت - طبقه فوقانی قنادی

تلفن: 33127465

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی