• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر حسین مصاعدیان

دکتر حسین مصاعدیان

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 6 نفر)

نشانی مطب: همدان خیابان مهدیه - کلینیک الوند

تلفن: 00000000

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247