• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر نیلوفر نیک پوری

دکتر نیلوفر نیک پوری

تخصص: داخلی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 2 نفر)

نشانی مطب: همدان خ بوعلی جنب کوچه ذوالریاستین

تلفن: 32526043

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی