• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر فضل الله پور امامعلی

دکتر فضل الله پور امامعلی

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: لنگرود, خیابان دکتر شریعتی

تلفن: 01342528200

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی