• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مروارید آصفی راد

دکتر مروارید آصفی راد

تخصص: داخلی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: صومعه سرا, خیابان برشنورد بالای داروخانه شبانه روزی دکتر کهنسال

تلفن: 01823230550

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی