• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
	دکتر محمد تقی اسفندیاری

دکتر محمد تقی اسفندیاری

تخصص: داخلی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: صومعه سرا - خ برشنورد کوچه ستایش

تلفن: 44325600

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

داخلی