• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر الهه خباز پیشه ماسوله

دکتر الهه خباز پیشه ماسوله

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: رشت چهارراه بهشتی خ نواب مجتمع پزشکی فروردین

تلفن: 33113376

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح