• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سوسن دلیلی منصور

دکتر سوسن دلیلی منصور

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 7 نفر)

نشانی مطب: رشت, خیابان حاجی آباد کوچه دکتر تائب ساختمان مارلیک

تلفن: 01333323080

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح