• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر حسین رحمتی رودسری

دکتر حسین رحمتی رودسری

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 3 نفر)

نشانی مطب: رودسر, خیابان انقلاب پلی کلینیک تخصصی ایران

تلفن: 01342621929

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح