• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سیده ستاره رودباری

دکتر سیده ستاره رودباری

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: آستانه اشرفیه, خیابان شهید بهشتی روبروی سپاه بالای داروخانه دکتر فرسام

تلفن: 01342134936

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح