• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر ابراهیم فهیم نیا

دکتر ابراهیم فهیم نیا

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: رشت, چهارراه گلسا رخیابان نواب پشت داروخانه شبانه روزی

تلفن: 01333113775

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح