• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر صمد قاسم زاده خسروشاهی

دکتر صمد قاسم زاده خسروشاهی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 6 نفر)

نشانی مطب: تالش - خ سعدی

تلفن: 44225370

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247