• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر علی محمدی

دکتر علی محمدی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: لنگرود, خیابان امام ساختمان دارالشفاء

تلفن: 01342532219

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح