• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مژگان نبات زاده

دکتر مژگان نبات زاده

تخصص: جراح عمومی خانم

میزان رضایت مندی بیماران(رای 7 نفر)

نشانی مطب: رشت, چهارراه گلسار ساختمان دی

تلفن: 01333115511

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح