• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر مسعود اسدی

دکتر مسعود اسدی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اراک کوچه شکرایی، ساختمان پزشکان فارابی

تلفن: 32233775

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح