• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر علیرضا رستمی

دکتر علیرضا رستمی

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: اراک خیابان شهید بهشتی، جنب امامزاده، ساختمان رازی

تلفن: 32220930

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح