• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر شعبانعلی علیزاده

دکتر شعبانعلی علیزاده

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: اراک کوچه شکرائی، ساختمان دی

تلفن: 32211943

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح عمومی