• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر سید مجتبی موسوی خوشدل

دکتر سید مجتبی موسوی خوشدل

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 5 نفر)

نشانی مطب: ساوه خیابان شریعتی ، ساختمان دکتر میر هاشمی

تلفن: 42232233

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح