• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
 دکتر غلامرضا باقرزاده صبا

دکتر غلامرضا باقرزاده صبا

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 1 نفر)

نشانی مطب: کرج خیابان شهید بهشتی بین سه راه گوهر دشت ومیدان سپاه کوچه ولی عصر 4 مرکز جراحی محدود دی ساختمان پزشکان مریم

تلفن: 42233993

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/doctorya/public_html/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247