• پزشکان
  • دندان پزشکان
  • مراکز درمانی
دکتر غلامعلی اشرف

دکتر غلامعلی اشرف

تخصص: جراح عمومی آقا

میزان رضایت مندی بیماران(رای 0 نفر)

نشانی مطب: شیراز، خیابان مشکین فام

تلفن: 32308269

بیمارستان ها:

وب سایت:

معرفی پزشک :

جراح